Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie politykę prywatności, która opisuje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Informacje ogólne


1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej U Myśliwych, funkcjonującego pod adresem url: https://umysliwych.com.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Alexander Militskih, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą
IMA Alexander Militskih z siedzibą w Poznaniu (61-707) przy ul. Libelta 37, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
NIP: 7831728475
REGON: 361955529

3. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Ciebie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia.

4. Realizujemy funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów.

5. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail:
biuro@umysliwych.com
bądź pisemnie na adres ul. Libelta 37, 61-707 Poznań.

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego


Formularze kontaktowe

W celu zapewnienia Tobie możliwości kontaktu udostępniamy formularze kontaktowe, w których wykorzystujemy jedynie Twoje dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do formularzu kontaktowego.
Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, dane twojej firmy (jeśli dotyczy), telefon, adres e-mail. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z przez naszą stronę.

Formularze na naszej stronie:
1. Formularz przy zamówieniu wysyłki produktów.
2. Formularz w celu uzyskania oferty menu na przyjęcie okolicznościowe.
3. Formularz w celu uzyskania oferty menu cateringowego.
4. Formularz przy zamówieniu zaproszenia imiennego.
5. Formularz przy zamówieniu karty podarunkowej.
6. Formularz przy rezerwacji stolika.

 

Jak długo przechowujemy twoje dane?


Twoje dane osobowe przetwarzamy nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności.
W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
W przypadku danych niezbędnych do realizacji sprzedaży jest to wymagany przez organy państwowe czas przechowywania dokumentów księgowych.

 

Komu przekazujemy Twoje dane


W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Dotyczy to takich grup odbiorców:
– Kurierzy;
– Operatorzy pocztowi;
– Operatorzy płatności;
– Operatorzy hostingowi;
– Obsługa prawna.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Tobie naszych usług.
Zapewniamy, aby każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Twoich danych innym podmiotom było zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Twoje prawa


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
– Dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
– Ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
– Usunięcia,
– Ograniczenia przetwarzania,
– Przenoszenia danych do innego administratora,
– Sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami mailowo pod adresem biuro@umysliwych.com lub pisemnie na adres ul. Libelta 37, 61-707 Poznań.

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

 

Uaktualnienia Polityki Prywatności


Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo albo ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania naszej strony internetowej.